Gratis energiberegning
til boligejere

Beregn din boligs energimærke online lige her!

 

Energiberegning af hus

Lav en online energiberegning og se hvor stor en besparelse og værdiforøgelse du kan opnå ved at energioptimere på dit hus! Energimærkning spiller en stadig større rolle ved bolighandel og rigtig mange førstegangskøbere lader huskøbet hvile på om energimærkningen og energiforbruget er i orden. Hvis ikke, bliver der næstefter kigget på hvordan det kan energioptimeres og hvad det koster. Derfor vil mange af de mest søgte termer også være: "Hvor meget koster det at varme et hus op på 140 kvm" eksempelvis. Det kan du som husejer komme i forkøbet og få energioptimeret dit hus. Få det efterisoleret og få installeret ny og mere miljøvenlig energikilde. 

Online energiberegner

Det hele starter med Bedre Bad - Bedre Energis online energiberegner. Her kan du beregne, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Indtast det samlede antal kvadratmeter, dit årlig energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering. Bedre Bad - Bedre Energi Ikast leverer og installerer alle komponenter og står for energirenoveringen. Når vi er færdige har du et mere isoleret hjem som bruger mindre energi på at blive opvarmet. Husets værdi stiger betragteligt og du betaler mindre i varme hvert år.

Energirådgivning baseret på beregening

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du få energirådgivning af en af vores lokale eksperter i energioptimering og -renovering. Vi kalder det et Energitjek – og her giver vores energivejleder dig et overblik over energiforbruget i detaljer samt forslag til, hvordan du med ændringer og energiforbedringer kan opnå besparelser på budgettet. Du kan vælge mellem 2 typer af energitjek "Basis" og "Extra". Ved begge energitjek gælder det at vi kommer med en grundig analyse af hvor indsatsområderne bør være for et mere klimavenligt og energioptimeret hjem.

Din beregning starter her!

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Find ham her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Bedre Energi Ikast – Ikast VVS Service er eksperter i bl.a. varmepumper – læs mere her.